THE INAGROUP (kunstenaarscollectief)

The International Amsterdam Group is een netwerk van ervaren en professionele kunstenaars en cultureel ondernemers. Binnen onze groep zitten veel mensen met een dubbele cultuur of identiteit.

Er is veel contact met het buitenland en veel internationale werkervaring. Leden exposeren in binnen- en buitenland, organiseren reizende tentoonstellingen, maken films, die ver over landsgrenzen gaan of zijn zelf 'artist-in-residence' in het buitenland geweest.

De diversiteit van onze groep zit 'm niet alleen in de verschillende nationaliteiten en disciplines, maar ook in de manier van werken: zo maken sommigen autonoom werk, anderen commercieel of toegepast werk en weer anderen combineren deze disciplines met elkaar.
Ook de variëteit in leeftijd en werkervaring is groot. Maar voor alle leden geldt dat zij professioneel zijn in hun vakgebied (de Kunst, in ruimste zin van het woord) en in bezit zijn van vernieuwingdrift.

Deze tijd vraagt erom verschillende disciplines met elkaar te laten verweven en hierin innovatief bezig te zijn. Juist door de vele nationaliteiten en de bewustwording van culturen wil de INAgroup geen compromis sluiten wanneer het gaat om stereotyperingen. In de synergie komt ook het herontdekken van waarden in de ruimste zin van het woord tot uiting.

De leden van de groep exposeren wisselend van en met elkaar. Door de diversiteit en de samenwerking binnen de vakgebieden, kan de groep als geheel ingehuurd worden voor diverse opdrachten. Gezamenlijke kunstprojecten, ideeënontwikkeling en uitvoering voor reclamebureau's. In het netwerk van de groep bevinden zich tevens regisseurs en cameramensen.

Contact
Voor meer informatie over de INAgroup, het aankopen van werk of het geven van opdrachten kunt u kontakt opnemen met: the.ina.group@gmail.com